Ceremonies

Alle ceremonies duren ongeveer één dagdeel, behalve de vuurloop, die duurt en kost 2 dagdelen.
De kosten per dagdeel bedragen €75.


Het altaar van Blessings of the Mother

Blessings of the Mother

Blessings of the Mother is een ceremonie of ritueel voor vrouwen waarin we contact maken met Moeder Aarde en ons openstellen voor de zegeningen die zij zo graag met ons deelt. Het is een stille, ingetogen ceremonie die alleen begeleidt wordt door de zachte klanken van klankschalen.

De ceremonie wordt gekenmerkt door de intens liefdevolle energie waarin gewerkt wordt. Alles is zacht en lief. Pijn wordt zo doordrenkt met liefde dat ze niet meer kan bestaan.

De ceremonie bestaat uit drie delen. Het eerste deel draait om het ruimte maken in onszelf. Vanuit de liefde die er in onszelf is, gaan we contact maken met de pijn die in ons systeem zit. Alles wat zich op dit moment spontaan aandient kunnen we in dit ritueel loslaten. Hierdoor ontstaat er ruimte in ons lichaam en onze energie om de zegeningen te kunnen ontvangen en opnemen.

Het tweede deel van de ceremonie draait om het ritueel ontvangen van de zegeningen via kruidenwater, aanraking en gesproken woorden. Je zit lekker in je eigen bubbel, brengt zelf het gezegende water aan en zorgt voor aanraking op de door aangeduide plaatsen terwijl je de heilige woorden ontvangt.

Tijdens het derde deel word je verwelkomd in de cirkel van Dochters van Moeder Aarde.

Zonnestralen zetten de boom in het licht

4-Elements Healingceremonie

De 4-Elements Healingceremonie is een helende reis door de elementen Lucht, Vuur, Water en Aarde. De hele ceremonie vindt plaats in een meditatieve sfeer waarin we diep naar binnen kunnen keren en kunnen healen.

Je wordt in deze reis bij de hand genomen, gaandeweg geïnstrueerd en geholpen door geleide meditaties. We gaan loslaten en ruimte creëren met Lucht, transformeren met Vuur, genezen met Water en voeden met Aarde. Het is een fantastische reis die een mooie volledige en afgeronde healing biedt.

Het is prettig om voor aanvang een thema of punt van healing te bepalen waaraan je in deze sessie wil werken, zodat je daar tijdens de ceremonie niet meer over na hoeft te denken. De ceremonie wordt begeleid door de heerlijke klanken van drum, ratels en klankschalen.

We beginnen met het ceremonieel aansteken van de kaarsjes tijdens het zingen van een mantra. Daarna stappen we de heilige, helende wereld van de elementen binnen. We beginnen met Lucht. Samen met Lucht gaan we losmaken wat vastzit en ruimte maken voor healing. Dit gaat gepaard met adem- en releasewerk. Als we klaar zijn met Lucht gaan we verder met Vuur. Samen met Vuur gaan we de transformatie in die zich zal uiten door middel van beweging. Deze fase zal uitbundig begeleid worden door ratels. Na Vuur gaan we verder naar Water. Met Water gaan we daadwerkelijk healen. Dit is een heel ingetogen fase waarin we diep naar binnen zijn gekeerd. Hierbij worden we begeleid door de klankschalen. Als laatste komt Aarde aan de beurt. Dit is de fase waarin we voeding gaan geven aan het nieuwe dat mag ontstaan of is ontstaan. Hier worden we ondersteund door de drum.


We sluiten de ceremonie af met het ceremonieel uitblazen van de kaarsjes.

Het wilde hart bij een uitgeholde boom

Rite of the Womb

De rite van de baarmoeder is de dertiende rite van de Munay-Ki waarin de baarmoeder wordt bevrijd van opgeslagen angst en pijn. Ze staat los van alle andere initiaties en kan daarom op zichzelf worden ontvangen en doorgegeven. Dit ritueel is voor alle vrouwen, met of zonder baarmoeder. Iedere vrouw is belangrijk in de cirkel die de pijn van vele generaties vrouwen heelt.


Er is een lijn van vrouwen die zich van lijden heeft bevrijd.
D
eze vrouwenlijn wil ons aan het volgende herinneren:

‘De baarmoeder is geen plek
om angst en pijn in te bewaren.’

‘De baarmoeder is een plek
van creatie en geboorte van leven.’


De collectieve vrouwelijke energie is eeuwenlang onderdrukt, misbruikt en ontkend. Vele generaties vrouwen zijn gedwongen hun kracht, talenten, verlangens en dromen te verbergen. Zij stopten hun pijn weg, verborgen voor het oog van de wereld, diep in hun baarmoeder, waar het lijden werd bewaard en doorgegeven aan alle volgende generaties. Alle vrouwen dragen bewust of onbewust de pijn van hun moeders, grootmoeders en verre voormoeders in hun baarmoeder. En nog steeds verbergen vrouwen hun kleine en grote trauma’s in hun baarmoeder.
Met de komst van deze rite is echter het moment aangebroken dat vrouwen zich mogen gaan herinneren wie zij werkelijk zijn in de volle kracht van hun wezen, in zachte, liefdevolle wijsheid.

Met deze inwijding ontvang je healing voor de pijn in jouw baarmoeder èn wordt jouw oorspronkelijke vrouwelijke kracht gereactiveerd.

Tijdens de ceremonie word je op zachte en respectvolle wijze begeleid in het contact maken met je persoonlijke pijn, het laten gaan van wat je wil loslaten en het in gang zetten van hetgeen je wil manifesteren. Daarna ontvang je de rite van de baarmoeder. De rite is een energieoverdracht vanuit de kosmische baarmoeder via de Womb Keeper naar jou.

De rite brengt op de eerste plaats healing naar jou, maar ook naar alle vrouwen die jou zijn voorgegaan en die na jou zullen komen. De rite heelt jou, je voormoeders, je nageslacht, je zussen, je tantes en je nichten. Ze brengt schoonheid, liefde en waardigheid naar jou en alle vrouwen die met jou verbonden zijn.

Laten we samen healen van vrouw tot vrouw, zuster tot zuster, moeder tot dochter. Laten wij de werkelijke kracht van de vrouw in al haar wijsheid terugbrengen in de wereld.

 

‘De baarmoeder is geen plek
om angst en pijn in te bewaren.’

‘De baarmoeder is een plek
van creatie en geboorte van leven.’

 

Iedere vrouw die de rite heeft ontvangen, kan de rite ook weer doorgeven.

Klankschalen zijn extra krachtig in de natuur

Klankhealingconcert

Een klankhealingconcert of een klankbad is als een droom waarin je wordt begeleid door de harmonieuze klanken van o.a. sjamanendrums, klankschalen, ratels en oceandrum, zielenzang, didgeridoo en fairybells.

Wij laten ons, in het bespelen van de instrumenten, leiden door jouw energie, de energie van het moment en de kracht van de klanken zelf.

Je hoeft niets te doen. Alleen maar te genieten en je in je droom de weg te laten wijzen door de klanken.

Het is een zachte, dromerige healing die een stevige uitwerking kan hebben door de uitwerking van de trillingen van alle klanken.

7 drums in een cirkel

Drumcirkel

Tijdens een drumcirkel komen we samen om ons eigen ritme te vinden. Het ritme dat natuurlijk komt, helemaal van onszelf is en dat we mee terug kunnen nemen naar de werkelijkheid van alledag.

Een drumcirkel wordt gevormd in het moment, in de energie die zich aandient. In verbinding met de spirits en de drums worden geleide meditaties, diverse drumritmes en healings aangeboden. Hierdoor is iedere drumcirkel anders en een ontdekkingsreis op zich.

Tijdens een drumcirkel gebruiken we sjamanendrums. Dit zijn bezielde krachtvoorwerpen die helpen om dieper in te trance en in een transformerende staat van zijn te komen. De trilling van de drums heeft een helende werking op het lichaam en brengt de hersenen in zo’n meditatieve staat dat het ontvankelijk wordt voor visioenen en boodschappen uit het onderbewuste of andere werelden.

Je bent welkom om je eigen drum mee te nemen naar een drumcirkel, maar als je die niet hebt of je kunt je drum niet meenemen, dan hebben wij er voldoende ter beschikking.

Vuur heeft altijd iets magisch bij ondergaande zon

Vuurceremonie

Vuurceremonies worden al duizenden jaren uitgevoerd door sjamanen, druïden, priesters en priesteressen en monniken uit uiteenlopende religies. Ze werden en worden gebruikt voor vieringen, initiaties, healing, gebed en transformerende processen.

Voor deze ceremonie maken we contact met alle energie die ons tegenhoudt in ons leven zoals destructief gedrag en beperkende gedachten en overtuigingen. Deze gieten we in de mooiste vorm die we kunnen bedenken om ze vervolgens ter transformatie aan te bieden aan het vuur. Hiermee voeden we vuur en wij mogen in ruil de getransformeerde energie verwachten. Energie die ons vrijheid in ons denken, zelfliefde, daadkracht en creativiteit brengt. Kortom, energie die ons verder brengt.

Dit is een geweldige ceremonie wanneer je vastloopt in je leven en je jezelf wil bevrijden. Of wanneer je een nieuwe weg inslaat of in bent geslagen en je het oude volledig wil kunnen loslaten.

Prachtige wolkenformatie

Luchtceremonie

In deze ceremonie gaan we verbinden met het element lucht. Lucht is verbonden met vrijheid en vliegen, denk aan de in vrijheid vliegende vogels die zo tot de verbeelding spreken. Lucht laat zich niet opsluiten en beweegt zich vrij over de aarde. Door ons te verbinden met de beweeglijkheid van lucht kunnen we uit verstarring komen. Verstarring die is ontstaan uit angst, pijn, verdriet of shock. Door de luchtige beweging ontstaat er vervolgens ruimte voor verandering en genezing. Lucht is ook zuiverend en die kracht kent eigenlijk ook iedereen wel. Denk eens aan hoe fijn het is om op het strand uit te waaien op een herfstige dag en hoe je hoofd daarna vrij is van zorgen en beperkende gedachten. Dus op haar eigen manier, door beweging, vrijheid en zuivering te brengen is lucht een helend element. Door ons met lucht te verbinden brengen we genezing naar ons leven.

Daarnaast kunnen we door ons te verbinden met lucht een verbinding tot stand brengen met Spirit. Lucht is door haar zuiverheid en alomtegenwoordige aanwezigheid (ze is werkelijk overal) doordrongen van Spirit. En via lucht (en vogels die verbonden zijn met lucht) kunnen we onze gebeden doorgeven aan Spirit.

In deze ceremonie brengen we beweging naar hetgeen vastzit in ons lichaam en ons leven. Wanneer er ruimte is ontstaan door die beweging, gaan we voelen welke verlangens we bij ons dragen. Deze verlangens geven wij in de vorm van gebeden en wensen mee aan de lucht als vraag aan Spirit en opdracht aan de toekomst.

De golven van de zee

Waterceremonie

Water is het helende element. Water is zacht, wiegend en koesterend. Het is verkoelend, dragend en verfrissend. Water is vol leven, muziek en creatie. Water is het levensbloed van Moeder Aarde en gevuld met haar wijsheid en mysteriën.

Alles dat pijn doet, hard voelt, ijzig of verstart is, behandelen we met de zachtheid van water. Het water brengt liefde naar de plekken waar we boosheid of zelfs haat voelen. Het spoelt de hardheid van ons af en brengt ons naar zachte compassie zowel met onszelf als anderen.

In deze ceremonie dalen we af naar de rivier en vragen haar om ons schoon te spoelen en het pijnlijke vuil mee te nemen. We nemen het heilzame water op terwijl we in de rivier staan, zitten of liggen. Er mag hier op deze heilige plek gebeuren wat er gebeuren moet.

Deze ceremonie is fantastisch in combinatie met Magisch Bos. Beide ceremonies bij elkaar beslaan 2 dagdelen.

Een zonnebloem in volle bloei

Zaden voor de Toekomst

Dit is een aarderitueel waarin we de dragende en voedende kracht van de Aarde mogen ervaren. We geven onze zorgen aan Moeder Aarde en ontvangen de koesterende warmte van haar omhelzing. We mogen Zijn in alles dat zich op dat moment aandient. Lelijk of mooi, pijnlijk of zacht, luid of stil, alles is goed zoals het is. Er is geen verandering nodig.

Het element Aarde is zeer krachtig, maar anders dan de andere elementen, die vol beweging zijn, is Aarde traag, log en slaperig. Aarde vraagt ons tot rust te komen, het licht de rug toe te keren en ons over te geven aan het donker. Alleen in het aardse donker kunnen we onze pijn verwerken en onszelf resetten. Alleen in het donker kunnen de zaden van de toekomst ontkiemen. En alleen in volledige rust zullen die zaden uitgroeien tot sterke, gezonde planten.

In deze ceremonie geven we onze zorgen aan moeder Aarde en geven er de voeding van onze dromen en verlangens aan mee zodat Aarde op haar eigen trage wijze een nieuwe toekomst voor ons tot bloei kan laten komen.

Zie jij ook een gezicht in deze majestueuze boom?

Magisch Bos

Dit is een wandelmeditatie of wandelhealing waarbij we heel langzaam door de natuur wandelen in volledige verbinding met wat er is.

We dalen af in het magische bos dat zich uitstrekt over de vallei. Het is een wild, natuurlijk bos waarin we allerlei verrassingen kunnen tegenkomen. Hoe dieper we in het bos komen, hoe krachtiger de bosgeesten hun aanwezigheid kenbaar maken. Ze fluisteren door de bladeren en in onze geest. Ze lokken ons naar de portalen die ons naar andere werkelijkheden kunnen leiden. Ze nodigen ons uit de oneindige ruimte in onszelf te aanvaarden en ontdekken. De gaven van het bos zijn rijk. De boodschappen van de bosgeesten dwarrelen om ons heen.

Terwijl wij ons door het bos bewegen dalen we ook af in de diepten van ons eigen wezen. We staan stil bij alles wat het bos ons te bieden heeft. We ontvangen healing van het bos en de geesten in energetische vorm, maar ook in geschenken in de vorm van takjes, blaadjes, eikels en steentjes, het ruisen van de vleugels van een havik, het kwinkeleren van een boomklever of het vluchtige, dromerige beeld van een ree die zich voorzichtig verbergt achter een struikenbos. We leren over de symboliek van al deze geschenken en we ontdekken in onszelf wat we mogen ontvangen en wat we mogen loslaten.

Wees welkom in het bos.

Deze ceremonie is fantastisch in combinatie met de Waterceremonie. Beide ceremonies bij elkaar beslaan 2 dagdelen.

Gloeiende kooltjes vormen het pad van de vuurloop

Vuurloop

Een vuurloop is een eeuwenoud ritueel waarbij mensen over vuur heen lopen. Voor zover bekend wordt het ritueel van vuurlopen al zo’n 4000 jaar over de hele wereld gedaan. Traditioneel werd dit alleen gedaan door sjamanen of monniken. Deze mensen deden dit niet alleen voor hun eigen gezondheid en spirituele doeleinden maar ook voor de algehele gezondheid en de harmonie van de samenleving.
In deze tijd kan iedereen die kan lopen, met de juiste voorbereiding, over het vuur gaan. We lopen over gloeiende kolen om veranderingen in ons leven teweeg te brengen, om blokkades te doorbreken en een nieuwe toekomst te manifesteren.

Vuurlopen is misschien wel het krachtigste ritueel om verandering te bewerkstelligen in harmonie met een groter geheel.

Tijdens een vuurloop ceremonie nemen we veel tijd voor de voorbereiding. Hierin ontdekken we onze verlangens en de angsten die we bij ons dragen en die ons verhinderen om onze verlangens daadwerkelijk te leven. We gaan ermee aan de slag om deze blokkades te doorbreken zodat wij over het vuur onze verlangens en gedroomde toekomst tegemoet kunnen lopen.

N.B. Wij zijn heel voorzichtig met de natuur waarin wij leven. Daarom kunnen we de vuurloop alleen aanbieden wanneer de staat van de natuur dit toelaat. Zelfs als er geen officiële restricties zijn op het maken van vuur, zullen wij geen vuur maken van het formaat dat nodig is voor een vuurloop wanneer het bos aangeeft te droog te zijn.

Ruwe amethist

Amethisthealing

De amethist healing ceremonie is een helend ritueel waarin de verbinding tussen lichaam en ziel wordt hersteld. Er wordt een nieuwe verbinding op gang gebracht en de twee componenten worden in balans gebracht door de helende energie van de amethist.

Deze ceremonie is bij uitstek geschikt wanneer er verwarring is. Er kan een gevoel zijn van niet helemaal aanwezig zijn. Of een idee dat het lichaam en de ziel tegenstrijdige verlangens en belangen hebben. Wanneer je ten volle je zielsmissie wil gaan leven met een goede balans tussen lichaam en geest is deze healing ceremonie zeer aan te raden.

Zeker in deze tijd waarin de energie van Moeder Aarde aan grote veranderingen onderhevig is en er bij de mensen vele interne en externe energetische verschuivingen zijn, kan het moeilijk zijn om de harmonie tussen lichaam, geest en ziel in stand te houden. De amethist healing ceremonie helpt deze energieën te harmoniseren en brengt daardoor rust en ontspanning. Ze helpt om onszelf in harmonie te centreren tussen hemel en aarde (ziel en lichaam en zowel ontvankelijk te zijn voor de kracht, steun en gevoelens vanuit de aarde, als voor de inzichten en energieën vanuit de kosmos.

De ceremonie is zacht en ingetogen, maar de werking is intens. Het is een waar geschenk aan jezelf, dit bad in het helende paarse licht van de amethist.

De maan overdag

Maanceremonie

Bij volle maan en goed weer is er de mogelijkheid om te baden in maanlicht.
We leggen een cirkel van maanstenen. Rondom de stenencirkel drummen we de ritmes van Moeder Aarde en Grootmoeder Maan om hun verbinding te eren. Dan laten we ons meeslepen door de ritmes en dansen op de energie van het maanlicht, we zingen onze zielenzang ter ere van die tijden en plaatsen waar we genoten hebben van deze zelfde maan en aarde.
En als we de roep van de maangodin voelen, begeven we ons in de cirkel van maanstenen om haar licht en magie te absorberen.
Wat het doet, hoe het voelt, is voor iedereen anders want iedereen heeft een unieke verbinding met zowel Moeder Aarde als Grootmoeder Maan.

Bij donkere maan is het mogelijk een soortgelijke ceremonie uit te voeren onder het licht en de invloed van de sterren. Een heel andere energie, maar net zo bijzonder.