Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.maisondetortue.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Maison de Tortue.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.
Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maison de Tortue is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij Maison de Tortue.

 

Geen garantie op juistheid
Maison de Tortue streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Maison de Tortue stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele (gevolgen van) onjuistheden in deze informatie.
In geval van op de website genoemde prijzen van diensten of producten, geldt de prijs zoals vermeld in correspondentie en/of op de factuur.
De informatie, diensten en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om (delen van) de inhoud van de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Maison de Tortue aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt via hyperlinks.

 

Medisch gebruik
Deze website en de beschreven behandelingen zijn niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose, medisch advies of een behandeling uit de reguliere zorg. Je wordt altijd nadrukkelijk geadviseerd je (huis)arts te raadplegen voor specifieke informatie over je persoonlijke gezondheidssituatie.

 

Vragen, klachten of opmerkingen
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze disclaimer?
Dan kun je deze e-mailen naar: marcel@maisondetortue.nl

 

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.maisondetortue.nl op deze pagina.